(Sóng trẻ)- Nghị định hướng dẫn Luật Căn cước công dân; quy định về công an xã chính quy; tăng mức hỗ trợ học nghề cho người đóng bảo hiểm thất nghiệp… là ba trong số nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5/2021.

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 05/2021

(Sóng trẻ)- Nghị định hướng dẫn Luật Căn cước công dân; quy định về công an xã chính quy; tăng mức hỗ trợ học nghề cho người đóng bảo hiểm thất nghiệp… là ba trong số nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5/2021.

Nguyễn Thúy Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước