(Sóng trẻ) - Không khó để bắt gặp hình ảnh người công nhân vệ sinh môi trường với những vất vả sớm hôm trên các con đường, ngõ ngách. Họ vẫn luôn lặng thầm cùng sứ mệnh giữ sạch môi trường, cảnh quan thiên nhiên cho khu vực.


Chúc mừng Quốc tế Lao động - Tôn vinh nét đẹp người công nhân vệ sinh môi trường

(Sóng trẻ) - Không khó để bắt gặp hình ảnh người công nhân vệ sinh môi trường với những vất vả sớm hôm trên các con đường, ngõ ngách. Họ vẫn luôn lặng thầm cùng sứ mệnh giữ sạch môi trường, cảnh quan thiên nhiên cho khu vực.

Trung Hiếu, Hồng Hạnh, Công Hướng Theo Sóng trẻ

Video 2 năm trước