Chiều 10/3, Hội thảo khoa học về mạng xã hội với vấn đề đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch được tổ chức tại hội trường C Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Những vấn đề bàn luận về tác động của mạng xã hội tới việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong môi trường đại học đã được các ban lãnh đạo cấp Đảng, cấp Trường và các sinh viên đại học trao đổi tích cực. Bên cạnh đó, các bạn sinh viên có cơ hội cất lên tiếng nói, thể hiện vị thế bản thân trước một vấn nạn đáng báo động trong thời đại kĩ thuật số.

Hội thảo khoa học về mạng xã hội với vấn đề đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Chiều 10/3, Hội thảo khoa học về mạng xã hội với vấn đề đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch được tổ chức tại hội trường C Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Ngọc Hoàng - Quốc Khánh Theo Sóng trẻ

Video 7 tháng trước