(Sóng trẻ) - Đồng hành trên con đường trưởng thành của trẻ em khuyết tật ở Làng Hữu nghị Việt Nam không chỉ có các cô giáo, mà còn có những "người lạ" mang trong mình niềm tin tìm lại niềm vui, nụ cười cho các em. Đó là những người Việt trẻ, tình nguyện đến Làng dạy học, tổ chức hoạt động ngoại khóa cho các em trong suốt một năm vừa qua, không kể ngày mưa hay ngày nắng.

Yên Bình - Hương Ly

Chuyện ở Làng Hữu nghị Việt Nam - Kỳ 2: Hành trình tìm lại những nụ cười

(Sóng trẻ) - Đồng hành trên con đường trưởng thành của trẻ em khuyết tật ở Làng Hữu nghị Việt Nam không chỉ có các cô giáo, mà còn có những "người lạ" mang trong mình niềm tin tìm lại niềm vui, nụ cười cho các em.

Yên Bình - Hương Ly Theo Sóng trẻ

Video 2 năm trước