(Sóng trẻ) - Cô Nguyễn Thị Hiền đều được mọi người trong Làng Hữu nghị Việt Nam gọi bằng hai tiếng thân thương "mẹ Hiền" trong suốt 16 năm vừa qua. Không chỉ bởi mẹ là bảo mẫu, mà còn bởi cô như người mẹ thứ hai của những đứa trẻ nhiễm chất độc da cam/dioxin ở đây.

Yên Bình - Hương Ly

Chuyện ở Làng Hữu nghị Việt Nam - Kỳ 3: "Người mẹ" chăm sóc cho 120 trẻ em khuyết tật

(Sóng trẻ) - Cô Nguyễn Thị Hiền đều được mọi người trong Làng Hữu nghị Việt Nam gọi bằng hai tiếng thân thương "mẹ Hiền" trong suốt 16 năm vừa qua.

Yên Bình - Hương Ly Theo Sóng trẻ

Video 10 tháng trước