(Sóng trẻ) -  Với tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường, việc đóng cửa biên giới giữa các nước lại trở thành một rào cản lớn với các du học sinh.


Du học tại chỗ - Giải pháp an toàn và hiệu quả

(Sóng trẻ) - Với tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường, việc đóng cửa biên giới giữa các nước lại trở thành một rào cản lớn với các du học sinh. Hình thức du học tại chỗ ra đời đã giải quyết bài toán này.

Trung Hiếu Theo Sóng trẻ

Video 2 năm trước