(Sóng trẻ) - Hiện nay, hưởng ứng phong trào giảm thiểu đồ nhựa dùng một lần, các quán cà phê đều đồng loạt hưởng ứng, thay thế đồ nhựa dùng một lần bằng những đồ thân thiện với môi trường hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những quán đi đầu, chấp nhận giảm lợi nhuận để đầu tư đồ dùng thân thiện với môi trường, thì vẫn còn những nơi chỉ làm hình thức, thờ ơ, chưa tối ưu được việc giảm thải rác thải nhựa dùng 1 lần.

Giảm thiểu đồ nhựa: Chiến đấu đến cùng hay chỉ là trào lưu?

(Sóng trẻ) - Hiện nay, hưởng ứng phong trào giảm thiểu đồ nhựa dùng một lần, các quán cà phê đều đồng loạt hưởng ứng, thay thế đồ nhựa dùng một lần bằng những đồ thân thiện với môi trường hơn.

Nguyễn Thị Thanh Thuý, Nguyễn Hồng Ngọc. Theo Sóng trẻ

Video 2 năm trước