(Sóng trẻ) - Ngày lễ tình nhân cận kề, nhiều bạn trẻ tại Thủ đô đã đến chùa Hà cầu duyên như một cách giải tỏa tâm lý và mong muốn chạy KPI “có người yêu” trước Valentine.

Giới trẻ Hà Nội nô nức đến chùa Hà cầu duyên

(Sóng trẻ) - Ngày lễ tình nhân cận kề, nhiều bạn trẻ tại Thủ đô đã đến chùa Hà cầu duyên như một cách giải tỏa tâm lý và mong muốn chạy KPI “có người yêu” trước Valentine.

Yến Thảo Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước