(Sóng trẻ) - Dẫu đứng trước sức ép của đô thị hóa và thị hiếu thay đổi, làng nghề truyền thống trước đây giờ không còn nguyên vẹn như xưa kia nhưng sự chung thủy và yêu thương những giá trị truyền thống luôn hiện hữu trong những nghệ nhân gánh trên vai hơn nửa cuộc đời làm giấy Dó.

 

 

"Kẻ Bưởi" và giấy Dó giữa lung linh Hà Nội

(Sóng trẻ) - Dẫu đứng trước sức ép của đô thị hóa và thị hiếu thay đổi, làng nghề truyền thống trước đây giờ không còn nguyên vẹn như xưa kia nhưng sự chung thủy và yêu thương những giá trị truyền thống luôn hiện hữu trong những nghệ nhân làm giấy Dó.

Phạm Ngọc Hà Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước

Video nổi bật

Lối sống xanh trong căn nhà nhỏ

Video 1 tuần trước 23 lượt xem

Đức tính giản dị của Bác Hồ

Video 1 ngày trước 5 lượt xem