Sự kiện đã tôn vinh những tấm gương “người tốt việc tốt” ở nhiều lĩnh vực, đồng thời giới thiệu về hành trình tuổi trẻ sôi nổi của Bác và những thanh niên Việt Nam từ thời kháng chiến chống thực dân Pháp cho đến nay.

KHAI MẠC TRIỂN LÃM KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CỦA BÁC

Vào 10h ngày 17/5, triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" và chuyên đề "Tuổi trẻ mùa xuân đất nước" đã được khai mạc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội nhằm kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Bác.

Vương Linh - Anh Khoa - Nguyễn Lâm - Văn Dũng Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước