Hơn 8 năm kể từ ngày khởi công xây dựng, cải tạo hồ chứa nước Lòng Dinh (xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) vẫn chưa thể đi vào hoạt động. Điều này dẫn đến việc người dân tại xã đảo Quan Lạn phải chịu cảnh thiếu nước sạch trầm trọng.

"Khát" giữa biển nước

Hơn 8 năm kể từ ngày khởi công xây dựng, cải tạo hồ chứa nước Lòng Dinh (xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) vẫn chưa thể đi vào hoạt động. Điều này dẫn đến việc người dân tại xã đảo Quan Lạn phải chịu cảnh thiếu nước sạch trầm trọng.

Ngọc Quỳnh - Phương Hà Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước