"Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ lao vào cứu người một lần nữa, sợ chứ nhưng trong đấy là những mạng người đang sợ hãi bấu víu lấy chút hi vọng sống cuối cùng mà",  đấy là lý do duy nhất tạo ra một “anh hùng”.

Khi "anh hùng" không mặc áo choàng

"Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ lao vào cứu người một lần nữa, sợ chứ nhưng trong đấy là những mạng người đang sợ hãi bấu víu lấy chút hi vọng sống cuối cùng mà", đấy là lý do duy nhất tạo ra một “anh hùng”.

Ngọc Quỳnh, Hoàng Diệp Theo Sóng trẻ

Video 7 tháng trước