(Sóng trẻ) - Theo kỹ sư khoa học dữ liệu Trần Ngọc Khánh, làm việc tại Ngân hàng Techcombank, khoa học dữ liệu (Data Science) dần khẳng định vị thế và trở thành xu hướng quan trọng trong thời đại hiện nay.

Khoa học dữ liệu - Tiềm năng cho người trẻ đam mê công nghệ tại Việt Nam

(Sóng trẻ) - Theo kỹ sư khoa học dữ liệu Trần Ngọc Khánh, làm việc tại Ngân hàng Techcombank, khoa học dữ liệu (Data Science) dần khẳng định vị thế và trở thành xu hướng quan trọng trong thời đại hiện nay.

Khánh Huyền - Thảo Hương Theo Sóng trẻ

Video 6 tháng trước