(Sóng trẻ) - Báo chí - Lực lượng có sức chiến đấu nhanh nhạy bằng ngòi bút đã cống hiến hết mình trong năm vừa qua để đem lại những thông tin xác thực nhất cho bạn đọc và khán giả.

Kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

(Sóng trẻ) - Báo chí - Lực lượng có sức chiến đấu nhanh nhạy bằng ngòi bút đã cống hiến hết mình trong năm vừa qua để đem lại những thông tin xác thực nhất cho bạn đọc và khán giả.

Đỗ Phương, Ngân Hà Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước

Cùng chuyên mục