(Sóng trẻ) - Lan toả thông điệp 5K trong chiến dịch phòng chống COVID-19 của Bộ Y tế với mong muốn đẩy lùi đại dịch, mang lại cuộc sống bình thường cho người dân.

Lan tỏa thông điệp 5k cùng Ban chủ nhiệm STV

Thông điệp 5k

Lan tỏa thông điệp 5k

(Sóng trẻ) - Lan toả thông điệp 5K trong chiến dịch phòng chống COVID-19 của Bộ Y tế với mong muốn đẩy lùi đại dịch, mang lại cuộc sống bình thường cho người dân.

STV Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước