“Nếu uống được, cứ uống...”
Nếu mày có thể chịu đựng khi nhìn nước mắt người thân rơi mà không thể nào đưa tay lau sạch. Nếu mày có thể...

Nếu mày có thể chịu được cái cảm giác bất lực khi thấy sự ích kỉ của bản thân đã làm mất đi nét thơ ngây trong đôi mắt con bé. Nếu mày có thể...

Nếu mày có thể chứng kiến một gia đình đang hạnh phúc ngoài kia bỗng chốc trở nên tan nát. Sự thật là mỗi phút giây mày đắm chìm trong cơn say phải đánh đổi bằng sự bình yên của cả một gia đình. Nếu mày có thể...
Nếu mày có thể chịu đựng được thì cứ uống rượu và lái xe.

Phim ngắn: Nếu

Nếu...

(Sóng trẻ) - Nếu có thể chứng kiến một gia đình đang hạnh phúc ngoài kia bỗng chốc trở nên tan nát. Sự thật là mỗi phút giây đắm chìm trong cơn say phải đánh đổi bằng sự bình yên của cả một gia đình. Nếu có thể chịu đựng được thì cứ uống.

Thu Thủy - Quang Dũng Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước