(Sóng trẻ) - Khi tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc bảo vệ “vùng xanh” trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Bên cạnh các lực lượng tuyến đầu, có những người cũng góp phần đẩy lùi dịch COVID-19 bằng nhiều hành động thiết thực. 

Những cánh tay nối dài “vùng xanh”

(Sóng trẻ) - Khi tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc bảo vệ “vùng xanh” trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Bên cạnh các lực lượng tuyến đầu, có những người cũng góp phần đẩy lùi dịch COVID-19 bằng nhiều hành động thiết thực.

Hằng Phạm Theo Sóng trẻ

Video 2 năm trước