(Sóng trẻ) - Sắp đến ngày bầu cử đại biểu quốc hội. Vậy làm sao để bầu cử? Cử tri cần có những yêu cầu gì để tham gia bầu cử?

Những điều cần biết trước khi đi bầu cử

(Sóng trẻ) - Sắp đến ngày bầu cử đại biểu quốc hội. Vậy làm sao để bầu cử? Cử tri cần có những yêu cầu gì để tham gia bầu cử?

Thanh Kiên, Kỳ Anh Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước