Một bộ phim gửi đến thông điệp các bạn trẻ hãy mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình.

Phim ngắn: Lời khó nói

Một bộ phim gửi đến thông điệp các bạn trẻ hãy mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình.

Giải trí STV Theo Sóng trẻ

Video 9 tháng trước