(Sóng trẻ) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ 25.1.2021-2.2.2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Trong không khí tưng bừng của Đại hội XIII, trên khắp các tuyến đường, hàng nghìn tấm áp phích với những khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được treo.

STV News ngày 24/1/2021

(Sóng trẻ) - Có điều gì đặc biệt đang chờ đón?

Thanh Kiên, Đỗ Phương Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước