(Sóng trẻ) - Thế kỷ XX là thế kỷ của lớp lớp thanh niên Việt Nam thực hiện lời thề độc lập. Đó là thời gian lý tưởng của tuổi trẻ gắn liền với những cuộc trường chinh bảo vệ nền độc lập dân tộc. Bước sang thế kỷ XXI, thế hệ trẻ ngày nay sẽ tiếp nối tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” như thế nào, để ngọn lửa ý chí tuổi 20 vẫn tiếp nối qua nhiều thế hệ. Đó cũng chính là nội dung của buổi tọa đàm ngày hôm nay với chủ đề: “Tiếp nối ngọn lửa tuổi 20”.

Toạ đàm Sóng trẻ: Tiếp nối ngọn lửa tuổi 20!

(Sóng trẻ) - Thế kỷ XX là thế kỷ của lớp lớp thanh niên Việt Nam thực hiện lời thề độc lập. Đó là thời gian lý tưởng của tuổi trẻ gắn liền với những cuộc trường chinh bảo vệ nền độc lập dân tộc. Bước sang thế kỷ XXI, thế hệ trẻ ngày nay sẽ tiếp nối

Đào Duy Huy Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước