(Sóng trẻ) - Ngày 25/08/2021, đánh dấu mốc kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng, là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ôn lại công lao, tài năng, đức độ của người cộng sản kiên trung, mẫu mực của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

"Vị tướng huyền thoại" của dân tộc Việt Nam

(Sóng trẻ) - Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và còn mãi trong hàng triệu trái tim người Việt.

Huyền Anh, Kiều Anh Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước