(Sóng Trẻ) - Nhiều năm gần đây, thực trạng về tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là ở độ tuổi thanh thiếu niên ngày càng gia tăng. Điều này như đánh lên một hồi chuông cảnh tỉnh đối với toàn xã hội. 

[DIỄN ĐÀN SÓNG TRẺ] - NGUY CƠ TRẺ HÓA TỘI PHẠM TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI

(Sóng Trẻ) - Nhiều năm gần đây, thực trạng về tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là ở độ tuổi thanh thiếu niên ngày càng gia tăng. Điều này như đánh lên một hồi chuông cảnh tỉnh đối với toàn xã hội. 

Huyền Linh - Quỳnh Đan Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước