(Sóng trẻ) - Kim Đồng - người anh hùng liên lạc nhỏ tuổi ấy đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Tuổi trẻ của cậu nằm lại, nhưng mọi chiến công vì tổ quốc vì cách mạng của cậu sẽ sáng mãi trong lòng chúng ta.

Thực hiện: Phương Hà - Trâm Bầu - Đoàn Nguyễn - Trần Huyền Trang - Ngọc Muối

Biên tập: Thanh Nga

Thiết kế ảnh hiệu chương trình: Lê Phương Dung

[NGÀY XỬA NGÀY XƯA] - SỐ 4: KIM ĐỒNG - NGƯỜI ANH HÙNG NHỎ TUỔI

(Sóng trẻ) - Kim Đồng - người anh hùng liên lạc nhỏ tuổi ấy đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Tuổi trẻ của cậu nằm lại, nhưng mọi chiến công vì tổ quốc vì cách mạng của cậu sẽ sáng mãi trong lòng chúng ta.

Nhóm tác giả Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước