(Sóng trẻ) - Thay vì vứt bỏ những món đồ cũ kỹ, nhiều người đã tận dụng và biến chúng thành những vật hữu ích, đẹp mắt, lan tỏa thông điệp xanh đến cộng đồng. 

Cuộc đời mới của rác tái chế 

(Sóng trẻ) - Thay vì vứt bỏ những món đồ cũ kỹ, nhiều người đã tận dụng và biến chúng thành những vật hữu ích, đẹp mắt, lan tỏa thông điệp xanh đến cộng đồng. 

Hồng Hoa Theo Sóng trẻ

Video 2 năm trước