(Sóng trẻ) - Nhà chống lũ được triển khai vô cùng hiệu quả tại các nước trên thế giới và vừa qua, nhà chống lũ đã thực sự thể hiện tác dụng trong vùng rốn lũ miền Trung.

Độc đáo mô hình nhà phao chống lũ

(Sóng trẻ) - Nhà chống lũ được triển khai vô cùng hiệu quả tại các nước trên thế giới và vừa qua, nhà chống lũ đã thực sự thể hiện tác dụng trong vùng rốn lũ miền Trung.

Khánh Linh, Ngân Hà Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước