(Sóng trẻ)- Trên 95% nhóm đối tượng ưu tiên đợt 1 (dự kiến vào khoảng 7.235 đối tượng) có nguy cơ cao tiếp xúc với nguồn bệnh sống trên địa bàn Hà Nội sẽ được ưu tiên tiêm vaccine Covid-19.

Hai nhóm người ở Hà Nội được ưu tiên tiêm vaccine Covid-19

(Sóng trẻ)- Trên 95% nhóm đối tượng ưu tiên đợt 1 (dự kiến vào khoảng 7.235 đối tượng) có nguy cơ cao tiếp xúc với nguồn bệnh sống trên địa bàn Hà Nội sẽ được ưu tiên tiêm vaccine Covid-19.

Nguyễn Thúy Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước