(Sóng trẻ) - Bảo tàng Tố Hữu tại Hà Nội đã chính thức được khai trương trong khuôn viên nhà D9 Làng quốc tế Thăng Long nhằm giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ.

Khai trương bảo tàng thơ Tố Hữu

(Sóng trẻ) - Bảo tàng Tố Hữu tại Hà Nội đã chính thức được khai trương trong khuôn viên nhà D9 Làng quốc tế Thăng Long nhằm giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ.

Video 1 năm trước