(Sóng trẻ) -  Sông Tô Lịch - một trong ba dòng chảy bao quanh Thăng Long, không chỉ là nơi thuyền bè tấp nập ngược xuôi bán buôn. Con sông còn là nơi ghi dấu cho những câu chuyện lịch sử, văn hóa xứ kinh kỳ xưa. Dòng chảy của những con sông phù sa không chỉ đồng điệu cùng lịch sử với vai trò nhân chứng cho những sự kiện, truyền thuyết tạo mà còn tạo nên hình hài quê hương xứ sở.

Thực hiện: Lê Minh Quân - Thiều Hải Phương - Hà Trang - Phạm Huế

Biên tập: Thanh Nga

Thiết kế ảnh hiệu chương trình: Lê Phương Dung

[NGÀY XỬA NGÀY XƯA] - SỐ 1: CAO BIỀN VÀ CHUYỆN TRẤN YỂM SÔNG TÔ LỊCH

(Sóng trẻ) - Sông Tô Lịch - một trong ba dòng chảy bao quanh Thăng Long, không chỉ là nơi thuyền bè tấp nập ngược xuôi bán buôn.

Nhóm tác giả Theo Sóng trẻ

Video 2 năm trước