(Sóng trẻ) - Khác với những ngôi trường riêng biệt cho học sinh khuyết tật, Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) giảng dạy theo mô hình giáo dục hòa nhập khi học sinh khiếm thị và học sinh mắt sáng có cơ hội học tập và vui chơi với nhau.

Ngôi trường hòa nhập đặc biệt

(Sóng trẻ) - Khác với những ngôi trường riêng biệt cho học sinh khuyết tật, Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) giảng dạy theo mô hình giáo dục hòa nhập khi học sinh khiếm thị và học sinh mắt sáng có cơ hội học tập và vui chơi với nhau.

Lan Vy Theo Sóng trẻ

Video 9 tháng trước