(Sóng trẻ) - Một tuần đầy biến động của tình hình dịch Covid 19 đã trôi qua với nhiều diễn biến tích cực trong công tác hỗ trợ tại các tâm dịch. Những phát kiến mới trong thời điểm này đã góp phần không nhỏ trong công tác chống dịch của nước ta.

Nỗ lực thích ứng trong mùa dịch

(Sóng trẻ) - Do ảnh hưởng của COVID-19, nhiều lĩnh vực trong cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn, điều này đòi hỏi bản thân mỗi cá nhân cần nỗ lực thích ứng để tồn tại.

Trung Hiếu, Kiều Anh, Hương Mơ Theo Sóng trẻ

Video 2 năm trước