(Sóng trẻ) - Tấm phiếu ra ngoài chính là mật mã của người nông dân mỗi khi đi thăm đồng, đồng thời mật mã này cũng kích hoạt tinh thần trách nhiệm và tình cảm của mỗi người nông dân trong đại dịch, tăng thêm tình làng nghĩa xóm - vốn từ xưa đến nay được biết đến là nét đẹp của nông thôn Việt Nam.

Nông dân Chương Mỹ biến sức ép kép thành mục tiêu kép (Kỳ 2): Kích hoạt "mật mã phiếu thăm đồng”

(Sóng trẻ) - Tấm phiếu ra ngoài chính là mật mã của người nông dân mỗi khi đi thăm đồng. đồng thời mật mã này cũng kích hoạt tinh thần trách nhiệm và tình cảm của mỗi người nông dân trong đại dịch, tăng thêm tình làng nghĩa xóm.

Phạm Ngọc Hà Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước