Hội thảo khoa học sinh viên “Vai trò sinh viên khoa Nhà nước và Pháp luật trong đấu tranh bảo vệ quyền con người ở Việt Nam”

Hội thảo khoa học sinh viên “Vai trò sinh viên khoa Nhà nước và Pháp luật trong đấu tranh bảo vệ quyền con người ở Việt Nam”

Hoạt động trường1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 27/5, hội thảo khoa học “Vai trò sinh viên khoa Nhà nước và Pháp luật trong đấu tranh bảo vệ quyền con người ở Việt Nam” diễn ra tại hội trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Hội thảo khoa học “Vấn đề an ninh phi truyền thống, trọng tâm là nền an ninh mạng trọng nền an ninh quốc gia ở Việt Nam”

Hội thảo khoa học “Vấn đề an ninh phi truyền thống, trọng tâm là nền an ninh mạng trọng nền an ninh quốc gia ở Việt Nam”

Hoạt động trường6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 7/12, hội thảo khoa học “Vấn đề an ninh phi truyền thống, trọng tâm là an ninh mạng trong nền an ninh quốc gia” diễn ra tại hội trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Khẳng định và phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Khẳng định và phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chuyện nghề báo7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 28/10, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Hội thảo khoa học: "Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 60 năm xây dựng và phát triển"

Hội thảo khoa học: "Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 60 năm xây dựng và phát triển"

Hoạt động trường9 tháng trước

(Sóng trẻ) – Sáng 9/9, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học “Học viện Báo chí và Tuyên truyền – 60 năm xây dựng và phát triển”.

Hội thảo khoa học: “Sử dụng mạng xã hội trong tuyên truyền chính trị ở Việt Nam hiện nay”

Hội thảo khoa học: “Sử dụng mạng xã hội trong tuyên truyền chính trị ở Việt Nam hiện nay”

Hoạt động trường9 tháng trước

(Sóng trẻ) – Sáng 26/8, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức hội thảo khoa học: “Sử dụng mạng xã hội trong tuyên truyền chính trị ở Việt Nam hiện nay”

Hội thảo khoa học: “Lồng ghép chủ đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giảng dạy báo chí”

Hội thảo khoa học: “Lồng ghép chủ đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giảng dạy báo chí”

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 27/5, khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên Truyền tổ chức Hội thảo khoa học “Lồng ghép chủ đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giảng dạy báo chí”.

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN